Desktop version

Home arrow Sociology arrow Social Change and Social Work

References

Abramovitz, Mimi. 1993. 'Should All Social Work Students be Educated for

Social Change?' Journal of Social Work Education 29: 6–11.

Allan, June, Linda Briskman, and Bob Pease. 2003. Critical Social Work. NSW: Allen and Unwin.

Barker, Nicola, and Sarah Lamble. 2009. 'From social security to individual responsibility: sanctions, conditionality and Punitiveness in the Welfare Reform Bill 2009 (Part One).' Journal of Social Welfare & Family Law 31: 321–32.

Biggs, John. 1996. 'Enhancing teaching through constructive alignment.' Higher Education 32: 347–64.

Brake, Mike, and Roy Victor Bailey. 1980. Radical Social Work and Practice.

Beverly Hills: Sage Publications.

Brueggemann, William G. 2013. The Practice of Macro Social Work. Fourth Edition. Belmont: Brooks Cole.

Clarke, John. 2005. 'New Labour's citizens: activated, empowered, responsibilized,

abandoned?' Critical Social Policy 25: 447–63. Davis, Cindy, Sherry Cummings, and Samuel MacMaster. 2007. 'Undergraduate Social Work Faculty in the USA React to the War with Iraq.' Social Work Education 26: 496–503.

Droppa, David C. 2007. 'Developing Student Competence in Policy Practice through Policy Projects in Human Service Organizations.' Journal of Baccalaureate Social Work 12: 83–97.

Eronen, Tuija, and Jari Heinonen. 1994. Vespa liikkeessä. “Vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan liikkeen” toimintahistoria, kehykset ja julkinen kuva. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto.

Fisher, Robert, Anne Weedman, Alex Glen, and Karen D. Stout. 2002. 'Graduate Education for Social Change: A Study of Political Social Workers.' Journal of Community Practice 9: 43–64.

Fook, Jan. 1993. Radical Casework: A Theory of Practice. NSW: Allen and Unwin.

Fook, Jan. 2002. Social Work: Critical Theory and Practice. London: Sage.

Forsman, Sinikka. 2010. Sosiaalityöntekijän jaksaminen ja jatkaminen lastensuojelussa. Henkilökohtaisen ja muodollisen uran rajapinnoilla. Tampere: Tampere University Press.

Fram, Maryah Stella, and Julie Miller-Cribbs. 2008. 'Liberal and Conservative in Social Work Education: Exploring Student Experiences.' Social Work Education 27: 883–97.

Gal, John, and Idit Weiss. 2000. 'Policy-practice in Social Work and Social Work

Education in Israel.' Social Work Education 19: 485–99.

Garrett, Paul Michael. 2009. 'Transforming Children's Services? Social Work,

Neoliberalism and the Modern World.' Berkshire: Open University Press.

Garrett, Paul Michael. 2011. 'Britain Social Work in a “Broken Society.”' European Journal of Social Work 14: 281–6.

Gibbons, Jill, and Mel Gray. 2005. 'Teaching Social Work Students about Social

Policy.' Australian Social Work 58: 58–75.

Grabham, Emily, and Jenny Smith. 2010. 'From Social Security to Individual Responsibility (Part two): Writing off Poor women's Work in the Welfare Reform Act 2009.' Journal of Social Welfare & Family Law 32: 81–93.

Gregory, Marilyn, and Margaret Holloway. 2005. 'The Debate as a Pedagogic Tool in Social Policy for Social Work Students.' Social Work Education 24: 617–37.

Greif, Geoffrey L., Harris Chaiklin, and Stacy Timlin. 2010. 'Influental Social Workers: A Preliminary Exploration of Social Work Faculty.' Social Work & Society 8, socwork.net/sws/article/view/29/77.

Hamilton, David, and David Fauri. 2001. 'Social Workers' Political Participation: Strengthening the Political Confidence of Social Work Students.' Journal of Social Work Education 37: 321–32.

Heidemann, Gretchen, Ralph Fertig, Bruce Jansson, and Kim Hansung. 2011. 'Practicing Policy, Pursuing Change, and Promoting Social Justice: a Policy Instructional Approach.' Journal of Social Work Education 47: 37–52. Heidenheimer, Arnold J. 1986. 'Politics, Policy and Policey as Concepts in English and Continental Languages: An Attempt to Explain Divergences.' The Review of Politics 48: 3–30.

Hickey, Daniel T. 1997. 'Motivation and Contemporary Socio-Constructivist

Instructional Perspectives.' Educational Psychologist 32: 175–93.

The International Federation of Social Workers. Statement of Ethical Principles. Accessed March 3, 2012. ifsw.org/policies/statement-of-ethical- principles/.

Kairala, Maarit, Sanna Lähteinen, and Laura Tiitinen. 2012. 'Rakenteellisen sosiaalityön osaaminen sosiaalityön opetuksen käytäntöyhteydessä.' In Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä, edited by Noora Tuohino, Anneli Pohjola, and Mari Suonio, 36–55. Finnish National University Network for Social Work.

Karvinen-Niinikoski, Synnöve, Jari Salonen, Tero Meltti, Laura Yliruka, Maria Tapola-Haapala, and Johanna Björkenheim. 2005. Konstikas sosiaalityö 2003: suomalaisen sosiaalityön todellisuus ja tulevaisuudennäkymät. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.

Kivipelto, Minna. 2004. 'Sosiaalityön ammattilaisten yhteiskunnalliset orientaatiot

ja työn kehittämisen haasteet.' Janus 12: 342–58.

Lane, Shannon R. 2011. 'Political Content in Social Work Education as Reported

by Elected Social Workers.' Journal of Social Work Education 47: 53–72.

Langan, Mary, and Phil Lee, eds. 1989 Radical Social Work Today. London: Unwin Hyman.

Lavalette, Michael, ed. 2011. Radical Social Work Today. Social Work at the Crossroads. Bristol: The Policy Press.

Lorenz, Walter. 2005. 'Social Work and a New Social Order – Challenging

Neo-liberalism's Erosion of Solidarity.' Social Work and Society 3, 93–101.

Manalo, Victor. 2004. 'Teaching Policy Advocacy through State Legislative and Local Ballot-Based Advocacy Assignments.' The Social Policy Journal 3: 53–67.

Matthies, Aila-Leena. 1990. Kapinasta muutoksen malliksi. Vaihtoehtoinen sosiaalityö Suomessa. Helsinki: Hanki ja Jää.

Matthies, Aila-Leena, and Kati Närhi, eds. 1998. Ekososiaalisia oivalluksia sosiaalityön arjesta. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Matthies, Aila-Leena, Kati Närhi, and Dave Ward, eds. 2001. The Eco-Social Approach in Social Work. Jyväskylä: University of Jyväskylä/SoPhi.

Mendes, Philip. 2003. 'Teaching Social Policy to Social Work Students: a Critical Reflection.' Australian Social Work 56: 220–34.

Merriam-Webster Dictionary. 2013. merriam-webster.com/dictionary/. Moon, Sung Seek, and Kevin L. DeWeaver. 2005. 'Electronic advocacy and Social Welfare Policy Education.' Journal of Teaching in Social Work 25: 57–68.

Morrow, Helen. 2011. 'Integrating Deliberative Justice Theory into Social Work

Social Pedagogy.' Journal of Social Work Education 47: 389–402. Mullaly, Robert P. 2007. New Structural Social Work. Oxford: Oxford University Press.

Murto, Lasse, Lasse Rautniemi, Karin Fredriksson, Seena Ikonen, Mikko Mäntysaari, Leena Niemi, Kalevi Paldanius, Terttu Parkkinen, Taimi Tulva, Fiia Ylönen, and Seppo Saari. 2004. Eettisyyttä, elastisuutta ja elämää. Yliopistojen sosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan arviointi yhteistyössä työelämän kanssa. The Finnish Higher Education Evaluation Council, FINHEEC, Publications 5: 2004.

Mutka, Ulla. 1998. Sosiaalityön neljäs käänne. Jyväskylä: SoPhi.

Mäntysaari, Mikko. 2009. 'Marx sosiaalityön tutkimuksessa.' In Sosiaalityö ja teoria, edited by Mikko Mäntysaari, Anneli Pohjola, and Tarja Pösö, 85–108. Jyväskylä: PS-kustannus.

Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner, Steven L. McMurtry, and M. Lori Thomas.

2011. Social Work Macro Practice. London: Pearson.

Närhi, Kati. 2003. The Eco-Social Approach in Social Work and the Challenges to the Expertise of Social Work. Studies in Education, Psychology and Social Research 243. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Palonen, Kari. 2006. 'Two Concepts of Politics. Conceptual History and Present

Controversies.' Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 7: 11–25.

Palsanen, Kati 2012. Yhteistutkiminen. Opas sosiaalityöhön. Helsinki: Socca. Payne, Malcolm. 2005. Modern Social Work Theory. Third Edition. Hants:

Palgrave Macmillan.

Rajavaara, Marketta. 2005. 'Tutkivasta sosiaalityöstä sosiaalialan osaamiskeskuksiin.' In Sosiaalityön käytäntötutkimus, edited by Mirja Satka, Synnöve Karvinen-Niinikoski, Marianne Nylund, and Susanna Hoikkala, 47–72. Helsinki: Palmenia-kustannus.

Rakenteellisen sosiaalityön työryhmän muistio. 1985. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.

Reisch, Michael, and Karen M. Staller. 2011. 'Teaching Social Welfare History and Social Welfare Policy from a Conflict Perspective.' Journal of Teaching on Social Work 31: 131–44.

Robinson, Karen, and Martin Webber. 2013. 'Models and Effectiveness of Service User and Carer Involvement in Social Work Education: Literature Review.' British Journal of Social Work 43: 925–44.

Rocha, Cynthia J. 2000. 'Evaluating Experiential Teaching Methods in a Policy Practice Course: the Case for Service Learning to Increase Political Participation.' Journal of Social Work Education 36: 53–63.

Rocha, Cynthia, Bethanie Poe, and Veliska Thomas. 2010. ´Political Activities of Social Workers: Addressing Perceived Barriers to Political Participation.' Social Work 55: 317–25.

Rotabi, Karen Smith, Marie O. Weil, and Dorothy N. Gamble. 2004. 'Teaching

Policy Practice in a Global Context.' Social Policy Journal 3: 69–86. Satka Mirja, 1997. 'Sosiaalityö ajassa –ydinkysymysten äärellä.' In “Tehdä itsensä tarpeettomaksi?” Sosiaalityö 1990-luvulla, edited by Riitta Viialainen, and Maisa Maaniittu, 27–38. Helsinki: Stakes.

Satka, Mirja, Anneli Pohjola, and Marketta Rajavaara. 2003. 'Vaikuttamisen vaihtuvat tulkinnat.' In Sosiaalityö ja vaikuttaminen, edited by Mirja Satka, Anneli Pohjola, and Marketta Rajavaara, 7–29. Jyväskylä: SoPhi.

Satka, Mirja, Timo Harrikari, Susanna Hoikkala, and Elina Pekkarinen. 2007. 'The Diverse Impacts of the Neo-liberal Social Policies in Children's Welfare and Social Work with Young People: The Finnish Perspective.' Social Work and Society 5, socwork.net/sws/article/view/140/509.

Saulnier, Christine Flynn. 2000. 'Policy Practice. Training Direct Service Social

Workers to Get Involved.' Journal of Teaching in Social Work 20: 121–44.

Sipilä, Anita. 2011. Sosiaalityön asiantuntijuuden ulottuvuudet – Tiedot, taidot ja etiikka työntekijöiden näkökulmasta kunnallisessa sosiaalityössä. Diss. University of Eastern Finland.

Specht, Harry, and Mark E. Courtney. 1995. Unfaithful Angels: How Social Work Has Abandoned its Mission. New York: The Free Press.

Sundet, Paul A., and Michael J. Kelly. 2002. 'Legislative Policy Briefs: Practical Methodology in Teaching Policy Practice.' Journal of Teaching in Social Work 22: 49–60.

Swank, Eric, and Breanne Fahs, 2011. 'Students for Peace: Contextual and Framing Motivations of Antiwar Activism.' Journal of Sociology & Social Welfare 38: 111–36.

Tapola-Haapala. Maria. 2011. Sosiaalityön ammattilaiset refleksiivisinä toimijoina. Tutkimus erikoistumiskoulutuksesta Margaret Archerin teorian valossa. Helsinki: University of Helsinki, Department of Social Research.

Viirkorpi Paavo. 1990. Rakenteellisen sosiaalityön pakko ja mahdollisuudet.

Helsinki: Sosiaalihallitus.

Wallace, John, and Bob Pease. 2011. ´Neoliberalism and Australian Social Work:

Accommodation or Resistance? ' Journal of Social Work 11: 132–42.

Weaver, Robert D., and Larry G. Nackerud. 2005. ´Evaluating the Effects of an Applied Learning Exercise on Students' Interest in Social Policy.' Journal of Teaching in Social Work 25: 105–20.

Weiss, Idit. 2003. 'Social Work Students and Social Change: on the Link between Views on Poverty, Social Work Goals and Policy Practice.' International Journal of Social Work Education 41: 29–47.

Weiss, Idit, John Gal, and Ram A. Cnaan. 2005. 'Does Social Work Education have an Impact on Social Policy Preferences? A Three-Cohort Study.' Journal of Social Work Education 41: 29–47.

Weiss, Idit, and Roni Kaufman, 2006. 'Educating for Social Action: An Evaluation of the Impact of a Fieldwork Training Program.' Journal of Policy Practice 5: 5–30.

Weiss, Idit, John Gal, and Joseph Katan. 2006. 'Social Policy for Social Work:

A Teaching Agenda.' British Journal of Social Work 36: 789–806. Wolfer, Terry A., and Karen A. Gray. 2007. 'Using the Decision Case Method to Teach Legislative Policy Advocacy.' Journal of Teaching in Social Work 27: 37–59.

Wolk, James L., Jackie E. Pray, Toby Weissmiller, and David Dempsey. 1996. 'Polical Practica: Educating Social Work Students for Policymaking.' Journal of Social Work Education 32: 91–100.

Wyers, Norman L. 1991. 'Policy-Practice in Social Work Models and Issues.'

Journal of Social Work Education 27: 241–51.

Zubrzycki, Joanna, and Morag McArthur. 2004. 'Preparing Social Work Students for Policy Practice: an Australian Example.' Social Work Education 23: 451–64.


 
< Prev   CONTENTS   Next >